• Największy zakres usług tłumaczeniowych we Wrocławiu

    Największy zakres usług tłumaczeniowych online we Wrocławiu

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń Translatium Joanna Woźniczak, adres: al. Armii Krajowej 14c/4, 50-541 Wrocław, Usługi Arkadiusz Woźniczak adres: ul. Piławska 7/4C, 50-538 Wrocław, NIP: 885158846.

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: Udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe. Wykonania wyceny kosztu tłumaczenia w oparciu o przesłane dokumenty. Wykonania tłumaczenia.
  2. Do kontaktu z pracownikami biura służą adresy email, formularz kontaktowy oraz formularz wyceny. Podczas wypełniania niniejszych formularzy oraz przesyłania na nasze adresy emaliowe wiadomości gromadzimy następujące dane: adres email, imię i nazwisko, opcjonalnie dane firmy, numer telefonu, dokumenty przesłane do wyceny tłumaczenia. Dane te są nam potrzebne do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, oraz przygotowanie wyceny tłumaczenia przesłanych dokumentów i ewentualnego tłumaczenia.
  3. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne.
  4. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych (tzw. przysięgłych) dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata.
  5. W przypadku wystawienia faktury, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
  6. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podczas przeglądania naszej strony internetowej używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w Państwa komputerze, które służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony. Macie Państwo w każdej chwili możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.
  8. W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: biuro@tlumaczprzysiegly.pl, lub telefoniczny 509326036.